EASEL® -ohjaus

 EASEL® on neurotieteisiin pohjautuvaa eläinavusteista, kokemuksellista tunnetaitovalmennusta. Ohjausta voidaan toteuttaa yksilönä tai ryhmässä. EASEL® voidaan käyttää erilaisten psykiatristen ja neuropsykiatristen sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tai esim. lastensuojelun tukimuotona perheen vuorovaikutuksen parantamisessa.

psyk.sh Merja Koskinen Nepsyvalmennus, EASEL-ohjaus (Valmennusta tällä hetkellä vain Tampereen Mielenterveys-ja päihdepalveluiden kautta yli 18-vuotiaille)